صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان کهکیلویه و بویراحمد 

لیست دفاتر ICT روستایی استان کهکیلویه و بویراحمد

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333391 دیشموک 69806 دیشموک خیابان دانش اموز 741 7432466900 7432466900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دهدشت
2 333433 حسین آباد دشت روم 69501 حسین اباد دشتروم 3427 7433260200 74260333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ياسوج
3 333599 مادوان 68233 یاسوج حاده سی سخت مادوان علیا روبروی مرکز بهداشت 32 743370398 743370399 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ياسوج
4 333624 امام زاده جعفر 68053 گچساران روستای امامزاده جعفر 3454 7432343333 7432343200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گچساران
5 333631 تلخاب شیرین 68009 گچساران روستای تلخاب شیرین 3454 7432342200 7432342200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گچساران
6 333710 شهرک ولی عصر 67532 بهمئی شهرک ولی عصر(عج) میدان سردار رحمانی 3435 7432827422 7432827200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه بهمئي
7 333899 میمند 66120 دنا سادات محمودی میمند 3441 7433233866 7433233866 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ياسوج
8 334083 سعادت آباد 64681 گچساران سعادت اباد 3457 7432316200 7432316200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گچساران
9 334246 خان احمد گشتاسب 63684  باشت روستای خان احمد گشتاسب 3417 7458332817 7458332817 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گچساران
10 334281 مارگون 63364 مارگون خیابان اتش نشانی 3426 33282333 33282455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ياسوج
11 334433 چم بلبل 62263 باشت بخش بوستان روستای چم بلبل 3417 7432616200 7432616200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گچساران
12 334495 ماهور باشت 61818 گچساران روستای ماهور باشت 3454 7432346200 7432346200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گچساران
13 334754 بوستان 60001 باشت بخش بوستان روستای بوستان 3417 7432613200 7432613200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گچساران
14 334802 بن زرد 59721  دنا بخش پاتاوه دفتر خدمات بانکی بن زرد 74 7433454200 7433454200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ياسوج
15 334841 سپیدار مرکزی 59466 یاسوج سپیدارمرکزی روبروی پاسگاه انتظامی 356 7433263411 7433263411 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ياسوج
16 335082 دهنو لوداب 57703 یاسوج لوداب روستای دهنو 3424 7433281200 7433281200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ياسوج
17 335326 گلال 56079 یاسوج لوداب روستای آبچندارگلال 3423 7458233030 0 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ياسوج
18 335405 بی بی حکیمه 55485 گچساران بی بی حکیمه(س) 3456 7432319200 7432319200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گچساران
19 335918 مندان 52091  کهگیلویه روستای مندان 3452 7453790445 790445 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دهدشت
20 335928 چین لوداب 52001 اسوج لوداب چین روستای مرکزی ظفرایادچین 3423 7458221187 7458221187 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ياسوج
21 335990 کاکان 51542 یاسوج کاکان روستای منصورخانی 3431 7433277585 7433277585 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ياسوج
22 336052 سرفاریاب 51178 شهرستان چرام شهر سرفاریاب 3437 7432369200 7432369200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دهدشت
23 336430 کریک 48686  یاسوج شهرستان ناکریک 3443 9171457941 7433243200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ياسوج
24 336638 دیل 47222 گچساران روستای دیل 3455 7432346333 7432346200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گچساران
25 336699 دژ سلیمان 46788 گچساران روستای دژسلیمان 3457 9175059501 9175059501 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گچساران
26 336849 گراب لوداب 45607 لوداب شهر گراب 743 7433280535 7433280535 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ياسوج
27 337235 آرو 42843 گچساران روستای ارو 3455 7432348200 7432348200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گچساران
28 337287 ده برآفتاب 42551 یاسوج روستای  دهبر افتاب دفتر خدمات بانکی 3430 7458226299 7458226299 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ياسوج
29 337477 مارین 41242  گچساران روستای مارین 3455 7432348200 7432348200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گچساران

آخرین اخبار روستایی استان