صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان زنجان 

لیست دفاتر ICT روستایی استان زنجان

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333374 باریکاب 69959 روستای باریکاب 2648 2458411572 2458411572 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
2 333405 اغلبیک سفلی 69705 زنجان ایجرود روستای اغلبیک سفلی 2648 2458404332 2458404332 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
3 333447 چشین 69334 ابهر روستای چشین 2645 24358542150 5243222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
4 333470 قره آغاج سفلی 69163 زنجان بخش زنجانرود روستای قره اغاج سفلی 2663 2458515092 2458515092 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
5 333473 همایون 69148 زنجان روستای همایون خ ولی عصر پلاک 12 2672 2432483002 2432483002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسلام آباد زنجان
6 333506 گل تپه 68901 خدابنده-گل تپه 2654 2434825358 2434825358 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
7 333516 خیرآباد 68815 زنجان سلطانیه روستایی خیراباد 2678 2435883333 2435883333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
8 333532 قینرجه 68703 روستای قینرجه 2657 2434565200 2434565200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
9 333544 ده جلال 68613 استان زنجان-شهرستان خدابنده-روستای ده جلال 2656 2458589337 2458589337 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
10 333592 ارقین بلاغ 68278 زنجان خدابنده بزینه رود ارقین بلاغ 2654 2458585492 58585492 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
11 333602 قره ولی 68215 زنجان  خدابنده  افشار قرولی 2652 58581260 85851260 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
12 333655 امین آباد 67855 زنجان 18 کیلومتری جاده تبریز روستای امین آباد پلاک 162 944 2432626202 2432626202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
13 333667 خاتون کندی 67807 زنجان جاده دندی دهستان قلتوق روستای خاتون کندی 2674 2458501666 2458501666 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
14 333671 مشمپا 67770 روستای مشمپا 2664 2432637202 2432637202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
15 333702 چایرلو 67577 زنجان بخش مرکزی روستای چایرلو 2674 2458511504 58511501 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
16 333703 آستاکل 67574 استان زنجان - شهرستان طارم - روستای استاکل 2682 32882222 32882222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
17 333707 اقکند 67552 ماهنشان دفتر ict رستای اقکند 2689 2458429780 2436222867 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
18 333743 آقکند 67306 زنجان روستای آقکندخیابان حاج ملاآقاجان 2671 32468202 32468202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
19 333744 آزاد سفلی 67303 زنجان زنجان بخش مرکزی روستای آزادسفلی 24 32467202 32467202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
20 333769 اندآباد 67119 زنجان زنجانرود روستای انداباد 2666 2458502828 2458502828 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
21 333791 آلمالو 66966 ماهنشان روستای آلمالو 2689 2485429891 2485429891 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
22 333818 اینچه رهبری 66793 زنجان ایجرود روستای اینچه رهبری 2648 2436846201 2436846201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
23 333837 نعلبندان 66654 خدابنده-نعلبندان 2657 2434328333 2400000000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
24 333859 رضاآباد 66422 زنجان روستای رضااباد 2666 2458515877 2458515877 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
25 333861 ینگی کند جامع السرا 66411 ایجرود بخش حلب روستای ینگی کند جامع السرا 2647 36824202 36824202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
26 333868 میانج انگوران 66371 ماهنشانشهر دندی روستای میانج 2685 2458425208 2458425208 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
27 333919 خنداب 65984 استان زنجان- شهرستان خدابنده- روستای خنداب 2656 2434339333 2434339333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
28 333975 آبی سفلی 65591 زنجان خدابنده - ابی سفلی 2658 2434563333 2434563333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
29 333987 دوتپه 65484 خدابنده روستای دوتپه سفلی 2657 34322333 34322000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
30 333992 ده بهار 65446 استان زنجان شهرستان طارم بخش مرکزی روستای ده بهار 2684 2428553070 2458553070 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
31 333998 آهار مشکین 65403 زنجان خدابنده روستای اهارمشگین 239 2458560106 2458560106 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
32 334017 قمچقای 65189 روستای قمچقای 241 58402799 58402799 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
33 334019 تلخاب بوغداکندی 65169 زنجان روستای تلخاب واقع در جاده دندی 2671 2158522332 58522332 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
34 334052 هزار رود 64965 استان زنجان - شهرستان طارم - روستای هزارود 2682 32885333 32885333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
35 334081 قره آغاج 64701 زنجانرود -روستای فره اغاج 2663 2458508296 58501999 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
36 334087 قلعه حسینیه 64660 قلعه حسینیه میدان امام 2662 2435584312 24235584153 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرمدره
37 334188 چپ چپ 64005 استان زنجان بخش زنجانرود روستای چپ چپ 2665 2458515896 58515896 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
38 334252 گل بلاغی 63632 زنجان جاده دندی روستای گل بلاغی پلاک 3 2671 2458522390 2458522390 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
39 334257 سنبل آباد 63599 زنجان شهرستان شلطانیه روستای سنبل آباد 2679 2435865245 2435865333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
40 334269 بناب 63458 زنجان - روستای بناب 2670 2432462002 2432462448 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
41 334278 بزین 63380 شهرستان خدابنده- بخش بزینه رود- روستای بزین 2653 2434624333 2434624333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
42 334280 اردجین 63370 روستای اردجین 240 2435588013 2435588013 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرمدره
43 334294 توده بین 63237 ابهر روستای توده بین 2644 2458547077 2458547077 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
44 334302 قلعه جوق 63173 استان زنجان شهرستانماهنشان روستای قلعه جوق سیاه منصور 2686 2458425895 2458425895 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
45 334313 اوچ تپه 63093 روستای اوچ تپه 2648 2458501661 2458501661 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
46 334319 ابراهیم آباد 63053 ماهنشان روستای ابراهیم اباد 2686 2458417321 2458417321 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
47 334346 سارمساقلو 62813 روستای سارمساقلو 2668 2458502829 2458502829 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسلام آباد زنجان
48 334362 کرسف 62725 خدابنده شهر کرسف 2660 2434355333 24355333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
49 334386 خیر آباد 62569 زنجان ماهنشان روستای خیراباد 2687 2436233000 2436233000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
50 334405 انذر 62453 انذر جدید 2680 32867333 32867333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
51 334442 سهند علیا 62213 ماهنشان سهند علیا 24 2458429205 2458429205 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
52 334470 ارهان 62004 ابهر روستای ارهان خ مطهری کوچه مخابرات 2646 2435673333 2435673333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
53 334472 تسکین 61977 طارم روستای تسکین میدان امام 2684 32836333 32836333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
54 334513 ولیس 61675 استان زنجان - شهرستان طارم - روستای ولیس 2680 58550757 58550757 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
55 334517 دیزج بالا 61665 زنجان جاده بیجار روستای دیزج بالا 241 2432384006 2432384006 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
56 334530 حسام آباد 61554 زنجان-خدابنده-بزینه رود-روستای حسام اباد 2653 2434826333 2434826333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
57 334537 اسفجین 61520 زنجان-روستای اسفجین 241 2458502552 2458502552 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
58 334549 حصار 61436 خدابنده حصار بخش مرکزی دفتر پستict حصار 2660 2434354333 2434354333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
59 334567 هلیل آباد 61345 ایجرودهلیل اباد 2650 2458402664 2458402664 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
60 334572 مهراباد 61323 زنجان زنجانرود روستای مهراباد 2666 2432634202 2432634202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
61 334583 شهرک ایجرود 61249 شهرستان ایجرود روستای شهرک 2649 36928202 36928202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
62 334601 سرخه دیزج 61159 شهرستان طارم -روستای سرخه دیزج 2681 58556011 58556011 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
63 334616 حاج سیران 61036 روستای حاجی سیران 2669 58511906 58511906 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسلام آباد زنجان
64 334618 رزه بند 61028 شهرستان طارم - روستای رزه بند 2681 32835333 32835333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
65 334632 سو کهریز 60916 سوکهریز 240 2435586222 2435586222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرمدره
66 334636 زرند 60885 خدابنده - روستای زرند - خیابان شهیدیداله کرمی 2655 2458588226 2458588226 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
67 334648 تشویر 60781 طارم - روستای تشویر 2684 32836333 32836333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
68 334712 یامچی 60248 روستای یامچی خ جمهوری 2673 2432624202 2432624202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
69 334725 نصیرآباد 60131 نصیراباد کنار جاده ترانزیت 240 2435587222 2435587222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرمدره
70 334737 عینجیک 60079 روستای عینجیک 2660 2458592461 2458592461 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
71 334742 دواسب 60059 دواسب خیابان شهداپلاک 696 2670 32484542 32484542 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
72 334749 حی 60027 زنجان خدابنده روستای حی 2653 2434625333 2434625333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
73 334769 ینگجه زنجانرود 59932 زنجان بخش زنجان رود روستای ینگیجه 2663 32625202 32625202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
74 334797 شهید آباد 59737 خدابنده بزینه رود روستای شهید آباد 2653 34622824 34622824 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
75 334798 دستجرده 59736 استان زنجان - شهرستان طارم - دهستان دستجرده 2680 32833333 32833333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
76 334803 مشکین 59714 زنجان-بخش قره پشتلو روستای مشکین خیابان22بهمن 2668 024-32245202 024-32245202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسلام آباد زنجان
77 334832 نصیرآباد 59517 زنجان زنجان رود روستای نصیراباد 2666 58515471 58515471 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
78 334844 عباس آباد 59460 زنجان ابهر روستای عباس آباد سفلی 2642 2458547426 2458547426 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
79 334875 لاچوان 59206 شهرستان خدابنده روستای لاچوان 2657 34578333 34578333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
80 334892 اغلبیک 59014 ماهنشان روستای اغلبیک 2686 2485417727 58417727 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
81 334899 الگریز 58999 ابهر روستای الگزیر خ سادات پلاک 12 2646 2435674222 2435674222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
82 334903 کوچ تپه 58979 زنجان خدابنده روستای کوچ تپه 2657 2458561161 2458561161 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
83 334971 سانسیز 58521 شهرستان طارم - روستای سانسیز 2680 32839333 32839333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
84 334987 دولت آباد 58404 ابهر روستای دولت آباد 2645 9191469570 9191469570 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
85 335034 میموندره 58036 استان زنجان.شهرستان ابهر.روستای میموندره 2642 2435385333 2435385333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
86 335066 ویر 57834 زنجان-سلطانیه روستای ویر 2678 2435862000 2435862000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
87 335105 نورین 57558 زنجان،شهرستان ابهر،روستای نورین 2642 2435286333 2435286200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
88 335151 درام 57240 زنجان شهرستان طارم روستای درام انتهای خیابان شهید موسوی 2683 2432883200 2432823004 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
89 335200 محمود آباد 56907 زنجان خدابنده شهرک محمودآباد 2658 2434362333 2434362000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
90 335219 کاکاآباد 56768 شهرستان سلطانیه - روستای کاکاآباد 2677 2458532845 2458532845 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
91 335224 رحمت آباد 56724 خرمدره روستای رحمت آباد خیابان شهدا کوچه مخابرات 2662 2435383333 2435383333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرمدره
92 335238 زرین آباد 56654 زنجان ایجرود زرین ابادخیابان امام جنب فروشگاه بسیجیان 2650 2436722243 2436722243 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
93 335266 نکتو 56464 شهرستان ایجرود بخش حلب روستای نکتو 2647 2436828202 2436828202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
94 335273 مزیدآباد 56417 خدابنده روستای مزید آباد 2656 2434338333 2434338333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
95 335276 کزبر 56388 زنجان روستای کزبر 2665 2458502888 2458502888 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
96 335317 خالق آباد 56114 شهرستان خدابنده- روستای خالق اباد 2658 2458567601 2458567601 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
97 335321 سرخه دیزج 56096 ابهر روستای سرخه دیزج 2642 2458532846 2458532846 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
98 335342 رجعین 55980 زنجان-زنجانرود پایین روستای رجعین 241 2432628202 2432628202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
99 335351 گوزلدره 55937 زنجان سلطانیه بخش باغ حلی گوزلدره خ امام ک معلم 2677 2435852000 2435852001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
100 335358 نیماور 55876 زنجان روستای نیماور خ فردوسی 2670 2432465202 2432465202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
101 335369 گمش آباد 55798 زنجان زنجانرود پایین روستای گمش آباد 2665 2458508896 2458508896 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
102 335373 غلام ویس 55761 خدابنده روستای غلامویس 2653 2434629333 2434629333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
103 335400 والارود 55537 زنجان بخش زنجان رود روستای والارود 24 32285202 32285202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
104 335439 ایلی بلاغ 55312 زنجان ماهنشان ایلی بلاغ 2689 2458427212 2458427212 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
105 335444 بلکه شیر 55293 زنجان خدابنده بلگشیر 2657 2434325333 2434325333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
106 335445 فنوش آباد 55290 روستای فنوش آباد خ اصلی نرسیده به میدان شهید خداقلی جنب دهیاری پ33 2643 35246123 35246123 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
107 335456 والایش 55244 بخش سلطانیه دهستان سنبل آساد روستای والایش 2679 2458548820 2458548820 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
108 335483 سرخه میشه 55034 استان زنجان شهرستان طارم روستای سرخه میشه 2680 2458556006 2458550600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
109 335487 چنگور 55020 شهرستان خدابنده شهر سجاس روستای چنگور 2656 024-58587541 024-58587541 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
110 335492 دهنه 54991 شهرستان طارم - روستای دهنه 2680 2432832533 2432832533 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
111 335520 دولاناب 54875 زنجان روستای دولاناب 2663 2458508707 2458508707 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
112 335536 حسین آباد 54771 خدابنده-روستای حسین اباد 2653 2458592458 2458592458 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
113 335589 گل تپه 54397 روستای گل تپه بخش مرکزی 24 32346202 32346202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
114 335636 گوندره 54104 زنجان خدابنده روستای گوندره 2657 2434573333 2434573333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
115 335684 توزلو 53783 شهرستان خدابنده- بخش بزینه رود- روستای توزلو 2653 2434626000 2434626000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
116 335738 ینگجه 53462 زنجان خدابنده ینگجه 2656 2458576000 2458576000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
117 335740 نورآباد 53447 زنجان خدابنده نوراباد 2658 2434366003 2434366003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
118 335751 علم کندی 53372 ماهنشان روستای علم کندی 2687 2485415902 2485415902 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
119 335771 چورزق 53254 زنجان 14 کیلو متری جاده بیجار روستای چورزق 241 32373202 32373333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
120 335785 قمیچ آباد 53155 ابهر-روستای قمچ اباد 2642 2435364343 2435364343 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
121 335787 قره گل 53139 ماهنشان روستای قره گل 2688 2458427405 2458427405 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
122 335798 ده شیر علیا 53077 زنجان جاده دندی روستای دهشیر علیا 2671 2458505611 2458505611 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
123 335826 شکور آباد 52824 زنجان سلطانیه بخش باغ حلی گوزلدره 2677 2458532843 2458532843 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
124 335828 چسب 52790 زنجان شهرستان ایجرود روستای چسب 2647 2436827202 2436827202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
125 335831 شیت 52777 استان زنجان - شهرستان طارم - روستای شیت 2680 32868333 32863333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
126 335856 کهلا 52631 شهرستان خدابنده- بخش بزینه رود- دهستان کهلا 2653 2434628333 2434628333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
127 335911 شریف آباد 52129 شهرستان ابهر.روستای شریف اباد.ساختمان مخابرات شریف اباد 2643 2435281201 2435281333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
128 335942 چنگ الماس 51886 ابهر روستای چنگ الماس 2645 2458535140 2458535140 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
129 335945 حسین آباد 51869 سلطانیه حسین اباد 465 2435867200 2435867200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
130 335966 دوزکند 51715 زنجان جاده دندی روستای دوزکند 2686 2458423436 2436223300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
131 335993 آلاچمن 51532 زنجان ایجرود روستای الاچمن 2648 2458402662 2458402662 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
132 336006 بجقین 51462 زنجان خدابنده روستای بیجقین 2657 2434329333 2434329333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
133 336019 ولیدر 51360 شهرستان طارم روستای ولیدر 2680 2458556010 2458556010 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
134 336103 گیلانکشه 50860 شهرستان طارم-روستای گیلانکشه 2682 2432845611 2432845611 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
135 336109 گیلوان 50827 زنجان طارم گیلوان 2684 32843880 32843880 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
136 336112 بوغدا کندی 50812 زنجان جاده دندی روستای بوغداکندی 2671 32347202 32347333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
137 336119 بزوشا 50735 زنجان روستای بزوشا 241 2458505291 2458505291 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
138 336122 جزلا 50718 استان زنجان شهرستان طارم روستای جزلا 2680 2458556005 2458556005 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
139 336147 آقبلاغ 50511 زنجان-خدابنده-اقبلاغ سفلی 2655 2458588218 2558588218 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
140 336224 چتز ایجرود 50047 زنجان ایجرود روستای چتز خیابان جمهوری 2648 2458404296 2458404296 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
141 336228 پیر سقا 50034 ابهر-روستای پیرسقاخیابان امام پلاک 41 237 2435678212 2435678212 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
142 336232 پاوه رود 50011 زنجان شهرستان طارم شهرک پاوه رود 2683 2458556003 2458556003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
143 336292 قارختلو 49611 زنجان ایجرود روستای قوزان 2648 2458413018 2458413018 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
144 336317 اقبلاغ حومه 49456 روستای آقبلاغ حومه 241 2458505773 2458505773 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
145 336339 اژدهاتو 49300 زنجان کیلو متر 8جاده بیجارروستای اژدهاتو 2675 32382002 32382222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
146 336358 قشقجه 49161 زنجان خدابنده بزینه رود قشقجه 2654 2458585854 58585854 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
147 336373 گوهر 49066 شهرستان طارم بخش چورزق روستای گوهر 2680 2432865333 2432823004 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
148 336377 زواجر 49023 شهرستان خدابنده- بخش مرکزی - روستای زواجر 2657 2434219006 2434219006 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
149 336396 نظرقلی 48902 شهرستان خدابنده- روستای نظرقلی 2657 2434574200 2434574200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
150 336414 قولی قصه 48777 زنجان زنجانرود روستای سلطان اباد 2665 32629202 32629202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
151 336436 خرمدرق 48656 زنجان سلطانیه روستای خرمدرق 2677 2458539712 2458539712 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
152 336453 جرین 48546 زنجان خدابنده جرین 2658 2434368333 2434368333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
153 336483 عمیدآباد 48335 روستای عمیدآباد خ سعدی 2646 2435672222 2435672222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
154 336486 ینگی کند سیدلر 48328 زنجان ایجرود ینگی کند سیدلر 2650 2436841202 2436841202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
155 336547 زاغج 47866 شهرستان خدابنده بخش بزینه رود روستای زاغج 2654 2458585853 2458585853 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
156 336576 چیر 47642 زنجان 15 کیلومتری جاده تبریز روستای چیر 2673 2432286202 2432286202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
157 336607 دره سجین 47424 ابهر-روستای درسجین خ شهید سن دودانگه مخابرات 2644 2435367333 2435367333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
158 336610 باروت آغاجی 47415 زنجان روستای باروت اغاجی 2675 58505779 58505779 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
159 336611 چتز 47407 زنجان-ماهنشان-روستای عشرت اباد 2688 2458427569 123456 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
160 336616 سونتو 47376 جاده دندی روستای سونتو 2686 2458425361 2458425361 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
161 336659 ارشت 47077 شهرستان طارم - روستای ارشت 2680 32866333 32866333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
162 336660 بولاماجی 47076 زنجان-خدابنده-روستای بولاماجی 2656 2434334333 2434334333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
163 336674 چاپوق 46996 زنجان ایجرود روستای قوزان 2650 2458409187 2458409187 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
164 336694 میرجان 46842 زنجان روستای میرجان 2675 58502777 58502777 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
165 336696 شویر 46834 روستای شویر-خیابان والیعصر-پلاک41 2662 35583333 35583333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرمدره
166 336737 قزلبلاغ 46534 زنجان خدابنده بزینه رود قزلبلاغ 2654 2458585490 585890 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
167 336759 مامالان 46354 شهرستان طارم -روستای مامالان 2684 32848000 32848000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
168 336761 کینه ورس 46338 ابهرروستای کینه ورس 2642 2435384202 2435384203 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
169 336766 قره بوطه 46259 زنجان-روستای قره بوطه 2663 2432632202 2432632202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
170 336799 تهم 45949 زنجان روستای تهم 2672 2432246202 2432246202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسلام آباد زنجان
171 336810 زرین گل 45856 زنجان خدابنده زرینگل 2658 2434364200 2434364200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
172 336836 رازبین 45704 زنجان کیلومتر 7 جاده بیجار روستای رازبین خیابان امام خمینی ره پلاک 120 241 2432382525 2432382525 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
173 336877 ارمغانخانه 45415 زنجان شهر ارمغانخانه خ بعثت 2668 32242332 2432242332 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسلام آباد زنجان
174 336892 کاوند 45286 زنجان جاده دندی روستای کاوند 2671 2432343202 2432343202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
175 336904 مرشون 45229 ابهر-روستای مرشون 2642 2458542922 2458542922 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
176 336905 گوئجه قیا 45218 زنجان جاده دندی دهستان قلتوق روستای گوجه قیا 2674 2432345002 2432345002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
177 336909 پری 45189 ماهنشان- بخش مرکزی- روستای پری 2687 2436232000 2436232000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
178 336913 گوگرچینک 45160 زنجان خدابنده گرماب روستای گوگرچینک 2651 2458581262 2458581262 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
179 336931 ایالو 45047 زنجان-ماهنشان-دندی-روستای ایالو 2685 2458425362 2458425362 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
180 336961 احمد کندی 44845 جاده بیجار روستای احمد کندی 2648 36842002 36842002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
181 336976 قره محمد 44688 شهرستان خدابنده- روستای قره محمد 2657 2458567007 2458567007 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
182 336981 مغانلو 44657 زنجان ماهنشان روستای مغانلو 2688 58415275 58415275 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
183 337002 جیا 44487 استان زنجان شهرستان طارم روستای جیا 2680 32864200 32864200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
184 337012 الوند 44405 الوند خیابان امام خمینی 2661 2458537345 24235584153 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرمدره
185 337020 بید گینه 44350 زنجان ایجرود روستای بیدگینه 2650 2458402663 2458402663 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
186 337053 تله گرد 44122 زنجان ایجرود روستای تله گرد 2648 58402666 2458402666 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
187 337060 گوگجه ییلاق 44069 شهرستان خدابنده- روستای گوگجه یلاق 2657 2458592459 2458592459 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
188 337063 ملاپیری 44045 زنجان ایجرود روستای ملاپیری 2649 36924202 36924333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
189 337065 قویی 44040 خدابنده بخش افشارروستای قویی 2651 2434824200 2434824200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
190 337128 چرگر 43566 ابهر بخش مرکزی روستای چرگر 2646 2435676333 2435676333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
191 337149 کوسه لر 43488 شهرستان ایجرود  روستای کوسه لر 2648 2458512755 2458542755 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
192 337166 کلوئیم 43348 استان زنجان شهرستان طارم روستایی کلوییم 243 2458556001 2458556001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
193 337233 توپقره 42880 شهرستان خدابنده- روستای توپقره 2657 2434327333 2434327333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
194 337255 بوئین 42738 زنجان-سلطانیه-روستای بوئین 2679 35866333 35866333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
195 337256 چوزوک 42718 دهستان چوزک جنب حسینیه 2656 2434335345 2434335345 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
196 337372 پابند 41972 شهرستان خدابنده روستای پابند 2656 2458587456 2458587456 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
197 337420 پیر مرزبان 41604 خدابنده پیرمرزبان 2653 58566095 58566095 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
198 337449 حلب 41399 زنجان ایجرود حلب 2647 2436823498 2436823498 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
199 337458 قلقاتی 41329 زنجان ایجرود روستای قلقاتی 2647 2458410404 2458410404 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دارالقرآن زنجان
200 337465 مجیدآباد 41287 شهرستان خدابنده-روستای مجید اباد 2657 2434337007 2434337007 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
201 337469 کبود چشمه 41271 کبود چشمه خ دانش 936 2435677333 2435677333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابهر
202 337471 آقچه گنبد 41262 شهرستان خدابنده بخش افشار روستای آقجه گنبد 2651 9127429850 9127429850 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
203 337475 محمدخلج 41254 زنجان خدابنده بخش بزینه رود روستای محمد خاج 2654 2434627333 2434627333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده
204 337490 انگوران 41165 زنجان دندی روستای انگوران 2685 36525333 36525333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهنشان
205 337513 ونیسر 40958 استان زنجان - شهرستان طارم - روستای ونیسر 2680 32832333 32832333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طارم
206 337563 حصارچارپاره 40557 زنجان زنجان رود حصار 2664 32635202 32635202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي زنجان
207 337604 اینچه خدا بنده لو 40310 زنجان-خدابنده-اینچه 2658 2434564200 2434564444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي خدابنده

آخرین اخبار روستایی استان