برای جستجوی خانه قرآن روستایی موردنظر خود  اینجا  کلیک کنید.

 داده های این بخش از سایت سازمان دارالقرآن الکریم استخراج شده است.

خانه قرآن ذکر

استان: زنجان ,
شهر: خدابنده
دهستان: حومه
روستا: دوتپه سفلی
مدیرمسئول: موسی محمدی
آدرس: روستای دوتپه سفلی- دفتر دهیاری
تلفن: 02424322295
تعداد نمایش: 2014
<< بازگشت
 © roostanet.ir. All rights reserved.