پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨

بسمه تعالی

وب سایت شبکه روستایی ایران

آدرسهای دسترسی به سایت:
WWW.ROOSTANET.IR
WWW.ROOSTANET.COM
WWW.ROOSTANET.NET
WWW.ROOSTANET.ORG

پست الکترونیکی:

admin@roostanet.com


آدرس پستی:
تهران - اتوبان ستاری - بلوار فردوس - خیابان ابراهیمی جنوبی - کوچه 12 - پلاک 6
  بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی

تلفن تماس :  44000406 - 3-44954001
نمابر :  44056848 -  89781476

سایت های مرتبط
ffddf
ffddf
نهاده های کشاورزی
اوقات شرعی روستاها
---
 © roostanet.ir. All rights reserved.