پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨

بنياد خيريه خواجه نصير طوسي که با شماره 25509 در اداره ثبت شرکت‌ها و با شماره مجوز  187877/83/8/1 در وزارت‌‌کشور به ثبت رسيده است با هدف کمک به رفع محروميت از مناطق محروم کشور و با اولويت روستاهاي کشور تاسيس گرديده است. اين بنياد براي رسيدن به هدف مذکور برنامه‌‌هاي زير را در دستور کار دارد‌‌:

 • انجام فعاليت‌هاي مطالعاتي در زمينه توسعه اقتصادي در مناطق محروم و زمينه‌‌سازي جهت اشتغال محرومين
 • انجام خدمات عمراني عام‌‌المنفعه جهت ساخت مراکز آموزشي، بهداشتي و خدماتي و ديني
 • انجام خدمات عمراني جهت محرومين تحت پوشش در زمينه ساخت مسکن، محل‌‌کسب و...
 • ايجاد زمينه‌‌هاي مناسب اشتغال‌زايي از طريق اجراي طرح‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري با اولويت اجراء در مناطق‌ محروم و روستاها
 • ايجاد و اداره مراکز آموزشي در مناطق محروم کشور
 • ايجاد و اداره مراکز خدمات بهداشتي و درماني در مناطق محروم کشور
 • ايجاد و اداره صندوق‌هاي قرض الحسنه و کارگشايي بدون سود با اولويت ارائه تسهيلات اشتغال‌زايي به روستاييان
 • زمينه‌‌سازي و مشارکت در انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي در مناطق محروم کشور به ويژه در روستاها
 • سازماندهي، اعزام و پشتيباني از گروه‌هاي داوطلب خدمت در مناطق محروم در قالب "اردوهاي جهادي"
 • حمايت مادي و معنوي از دانش آموزان و دانشجويان مستعد نيازمند و نيز تلاش در جهت ارتقاء علمي معلمان و دبيران بومي مناطق محروم
 • تحت پوشش قرار دادن افرادي که توانايي کار ندارند و نيز زنان بي سرپرست و بد سرپرست
 • ايجاد شبکه ارتباطي جهت ارتباط خيرين براي جذب کمک‌هاي مادي و معنوي جهت مناطق محروم
 • انتشار کتب و نشريات مکتوب و الکترونيکي در زمينه‌‌هاي ترويجي، خدماتي و اجتماعي با رويکرد تقويت روستا‌‌نشيني
سایت های مرتبط
ffddf
ffddf
نهاده های کشاورزی
اوقات شرعی روستاها
---
 © roostanet.ir. All rights reserved.